Sorumluluklarımız

Siz değerli misafirlerimize karşı sorumluluklarımız;


Sağlık turizmi acentaları sağlık turizminde aracı firmalar olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu kuruluşlar “sağlık turisti” diye adlandırılan yani sağlık adına hizmet talep edenler ile sağlık hizmeti sunucuları arasında iletişimi sağlayan kişi ya da kurumlardır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizm (SATURK) Kurulu tarafından belirlenen, Sağlık Turizmi hizmeti sunan acentalara ait sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Aracı kurumlar hastanın talepleri konusunda onları yönlendirirken sağlık kurumları açısından tarafsız olmalı ve özellikle bir veya birkaç sağlık tesisine yönlendirme konusunda baskı yapmamalıdır.
 • Aracı kurum tarafından yönetilecek süreç hasta tercihleri doğrultusunda olmak zorundadır.
 • Aracı kurumlar görüş ve öneri verirken tıbbi teknoloji ve tıbbi bilimsellik açısından yeterliliği olan sağlık çalışanını kadrolarında bulundurmalıdır.
 • Aracı kurumlar, yönlendirme yapacakları ya da hasta ve yakınları ile birlikte yönetecekleri süreçte öncelikle ve özellikle sağlık turizmi konusunda akreditasyon kriterlerini yerine getirmiş hastaneleri tercih etmelidir. Bu hastaneler klinik kalite güvenirliği açısından güvence sağlamalıdır.
 • Aracı kurumlar uluslararası hastalarla iletişim kolaylığının sağlanması amacıyla web sitesi aracılığıyla bilgilendirme yapmalıdır.
 • Aracı kurumlar, hastanelerin sunduğu hizmet grupları açısından yeterli ve detaylı bilgiyi hastalara sunmalıdır.
 • Aracı kurumların hasta ve/veya hasta adına hareket eden üçüncü şahıstan gelen randevu talebi konusunda tanımlanmış ve belgelenmiş süreçleri olmalıdır.
 • Aracı kurumların hasta yönlendirdikleri hastanelerin mutlaka sağlık turizmi departmanı ve hedefledikleri kitleye orantılı olarak tercüman istihdamı olmalıdır.
 • Aracı kurumlar, hastaneler ya da hasta ile bilgi paylaşımında bilimsel olarak kabul edilmiş tüm taraflarca kolayca anlaşılabilir standart bir dil ve kontrol listesi kullanmalıdır.
 • Makul bir maliyet hesaplaması ve tedavi planının yapıldığının gösterilebilmesi için fiyat politikasına dair bilgiler hastaya verilmelidir.
 • Tıbbi bilgiler ve hasta verilerinin hastane tarafından alındığının ve değerlendirildiğinin teyidi hastaya verilmelidir.
 • Gerek Tele-tıp ve/veya web temelli gerekse başka kanallardan tıbbi veri sağlanması da dâhil olmak üzere hastanede tedaviler hazırlanması doğrultusunda süreç hasta ile paylaşılmalıdır.
 • Hastane ve hasta verilerinin değiş tokuş güvenliği ve hastanedeki veri işlemi hakkında bilgiler hastaya sunulmalıdır.
 • Hasta, sağlık tesisi ya da hekim tarafından önerilen varsa tüm tedavi alternatifleri hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Kararlaştırılmış tedavi planı hakkında hastadan onay alınmalıdır.
 • Olası komplikasyonlar dışında normal şartlarda tedavi için gerekli olan süre ile ilgili öngörülerde bulunulmalıdır.
 • Tıbbi müdahale/işlem sonrası gerekli ise rehabilitasyon programlarına yönelik bilgiler verilmelidir.
 • Gerekli avans ödemeleri ve ödeme yöntemlerinin yanı sıra iade politikası ve herhangi bir sorun ortaya çıkması halinde tedaviye devam edilme olasılığı koşulları aracı kurum tarafından açıkça belirtilmelidir.
 • Gerekli ise teyit mektubu da dâhil olmak üzere vize başvurusu için gereken desteğin sunulması sağlanmalıdır.
 • Önerilen hastaneye nasıl ulaşılabileceğine yönelik bilgiler gerek basılı materyal gerekse web üzerinden ilgili taraflar için ulaşılabilir ve şeffaf bir şekilde yayınlanmalıdır.
 • Hastaneye ulaşana kadar tüm süreç uçuş planı, karşılama, transfer basamakları koordine edilmelidir.
 • Konaklama rezervasyonlarının yapılması. Hasta ve refakatçisinin isteklerine göre rezervasyon ve diğer hizmetler sunulmalıdır. (Örneğin: Alışveriş turları, şehir turları, müze ve tiyatro gezileri.)
 • Seyahatin değişmesi veya iptal edilmesi durumunda sorumluluk ve yükümlülükler açıklığa kavuşturulmadır.
 • Tedavi sonrası veya rehabilitasyon aşaması sonrası olası turizm programları hakkında hastaya bilgi verilmelidir.
 • Tüm işlemlerden sonra hastaya ve varsa hastanın sigorta kurumuna gerekli dokümantasyonun eksiksiz ulaştırılması sağlanmalıdır.
 • Geri dönüşlerinde hasta ve yakınlarından geribildirimlerin toplanarak yazılım üzerinden SATURK ve hastane ile paylaşılması sağlanmalıdır.

Sağlık turizmi acentaları yani aracı firmalar seyahat öncesi dönemde seyahat düzenlemeleri; hastayla, yönlendiricilerle, sigorta şirketleriyle ve hastanın hastaneye kabul ve kalışıyla ilgili hazırlıkları yerine getirir ve bunların sürekliliğini sağlar.

Aracı kurumun bizzat kendisi veya sözleşmeli olduğu seyahat acenteleri, havayolları, tercümanlar gibi paydaşları ile hastanın talebi halinde ihtiyacı olan ve tıbbi olmayan hizmetleri de sunarlar. 

Türkçe